Ventilationsproblem? Välj Akono Ventilation!

Akono Ventilation är ett ungt företag som grundades vintern 2015 och finns för dig som vill andas frisk luft hemma. Du kan vara säker på att inte drabbas av mögel och andra föroreningar om du väljer Akono Ventilation. 

Teknikerna på Akono Ventilation vet hur luften ska kännas och flöda för att vara helt optimal för dig att andas. De hjälper dig att kontrollera dina frånluftsventiler. Om dessa blir igentäppta kan de skapa fukt och mögeltillväxt i badrummet vilket kan göra dig sjuk. Även imkanalen, frånluftsventilen i köksfläkten kan utgöra ett hot eftersom avlagringar och fett kan samlas i den. Om något fattar eld under matlagningen kan elden spridas snabbare om inte imkanalen är ren. Akono Ventilation rekommenderar att den rengörs varannat eller var tredje år. Samma intervall gäller för ventilen i badrummet.

Akono Ventilation erbjuder också frisk luftförsäkring för den som använder värmepump. Om pumpen inte servas kan den bli så förstörd att du blir tvungen att byta ut den. Livslängden ökar alltså med service och rengöring av värmepump från Akono Ventilation – du sparar pengar. Att rengöra den minskar risken för att luft med bakterier och mögel kommer ut och sprids i hemmet. Akono Ventilations tekniker rengör filtret och byter vid behov ut det.

Akono eller Akono AB s blogg ser du här:
Akono AB