Kommunikation och coaching – varför?

När du jobbar med kommunikation och coaching så är det människan som är i centrum. Vilket betyder att du måste vara en social person som tycker om att hjälpa andra i ganska svåra situationer. Det som kommunikation och coaching bygger inte bara din egen kommunikation och coaching, utan det ska vara ett ömsesidigt samarbete. Det kräver därför speciella personer som kan jobba med detta, personer som har förmågan att få människor att öppna sig om sina mål och ambitioner. Sen kan de ju också vara bra om personen i fråga är villig ifrån början att dela allt det som krävs för uppdraget. Det är väldigt vanligt att man som arbetslös blir skickad till ett externt företag för kommunikation och coaching uppdrag, där dom får lära sig att skriva CV och vad man ska och inte ska säga på arbetsintervjuer. Det som är lite dumt och tråkigt är att man får göra samma saker på alla företag, även fast ämnet kommunikation och coaching är så brett att man inte borde kunna inskränka sig på bara två eller tre olika områden att använda sig av. Områdena man kan använda sig av för att lättare få jobb är så pass många och breda att det är löjligt att man inte får lära sig något om det i skolan, på gymnasiet åtminstone. Egentligen borde man lära precis alla lite om kommunikation och coaching i alla årskurser av skolan. Tänk va världen hade kunnat funka lite bättre ifall alla kunde lite mer om kommunikation och coaching, vi hade kunnat hjälpa varandra så mycket mer än vad vi gör idag. Kommunikation och coaching lär oss att respektera varandra och lyssna på vad den andra har att säga samt stötta varandra igenom vad man har att prata om. Det är när kommunikation och coaching misslyckas som det blir missförstånd och bråk mellan grupper och individer. Det finns så mycket man kan göra för att få ett misslyckat kommunikation och coaching försök att rättas till igen men oftast har man inte tid eller ork att fixa det. Eller så har man helt enkelt inte viljan att göra det. Men för att inte verka allt för negativ så är det ju så att man också ska säga att det finns en hel del positivt som kan komma av kommunikation och coaching, Inte minst så minskar missförstånden avsevärt om man använder sig av dessa verktyg.